O nas

BUŁGARSKIE STOWARZYSZENIE CHORÓB NERWOWOMIĘŚNIOWYCH – BANMD jest oddolną, niepolityczną, niezależną, publiczną i dobrowolną organizacją, powołaną do zaspokajania potrzeb osób cierpiących na choroby nerwowo-mięśniowe. Została założona w 1991 roku przez rodziców chorych dzieci, pacjentów, sympatyków i lekarzy. Jest członkiem Europejskiej Unii Stowarzyszeń Dystrofii Mięśniowej (EMDA).

Stowarzyszenie jest podmiotem prawnym non-profit, reprezentowanym na szczeblu krajowym, członkiem Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych przy Radzie Ministrów, a jego działalność jest pożytkiem publicznym zgodnie z bułgarskim ustawodawstwem i prowadzi swoją działalność zgodnie z konstytucją, prawem Republiki Bułgarii, ratyfikowaną przez nasz kraj Konwencją o ochronie praw dziecka i jej statutem.

Głównymi celami stowarzyszenia są

  • ochrona prawa do normalnego i pełnego życia
  • zapewnienie moralnej, prawnej, zdrowotnej i psychologicznej pomocy chorym dzieciom i ich rodzinom
  • przyczynianie się do ich pomyślnej adaptacji do społeczeństwa i społeczeństwa wobec nich
  • praca na rzecz poprawy ich warunków życia
  • pomoc w ich leczeniu

Siedziba BANMH znajduje się w Sofii, ale realizuje ono programy na poziomie krajowym.

Stowarzyszenie kontaktuje się i pracuje nad realizacją wspólnych projektów z bułgarskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.