Aktualności

BASMH zaprezentowało projekt „Empatia dla osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi”.


BANMH rozpoczyna kampanie informacyjne w Błagojewgradzie i Nowej Zagorze 10.12.2013 г.

Bułgarskie Stowarzyszenie Chorób Nerwowo-Mięśniowych /BANMH/ rozpoczęło serię kampanii informacyjnych w ramach projektu „Empatia dla osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi”, przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” i Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Celem projektu jest stworzenie warunków do aktywnej integracji społecznej osób dotkniętych…

Doroczne spotkanie EMDA 2013 04.10.2013 г.

Doroczne spotkanie Europejskiego Sojuszu Stowarzyszeń Chorób Nerwowo-Mięśniowych (EAMDA) w… Regularne doroczne spotkanie EAMDA odbyło się w Zagrzebiu w Chorwacji w dniach od 4 do 7 października 2013 roku. Jako członek EAMDA, BANMZ aktywnie w nich uczestniczył. Omawiane tematy zostały podzielone na następujące panele.

Projekt „Empatia dla osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi”
01.02.2013 г.

Rozpoczęcie projektu BG051PO001-5.1.05-0007-S0001 „Empatia wobec osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007-2013. W dniu dzisiejszym 01.02.2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu BG051PO001-5.1.05-0007-S0001 „Empatia wobec osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego „Rozwój…

Otwarcie Centrum, miasto. Vidin
15.07.2013 г.

Dziś, 15.07.2013 w mieście Vidin. Nowy Regionalny Ośrodek Bułgarskiej Narodowej Agencji Chorób Nerwowo-Mięśniowych został otwarty w Widinie, przy okazji realizacji projektu BG051PO001-5.1.05-0007-S0001 „Empatia wobec osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. The…

Otwarcie Centrum, miasto. Błagojewgrad
17.07.2013 г.

Dzisiaj, 17.07.2013, w mieście Blagoevgrad. W związku z realizacją projektu BG051PO001-5.1.05-0007-C0001 „Empatia dla osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi” otwarto nowe Centrum Regionalne przy BAMH. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. W…

Otwarcie Centrum, miasto. Nova Zagora
18.07.2013 г.

Nowe Regionalne Centrum Bułgarskiej Akademii Nauk Medycznych zostało otwarte w Nova Zagora, w dniu 18.07.2014, w związku z realizacją projektu BG051PO001-5.1.05-0007-C0001 „Empatia dla osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. The…