Българска асоциация за невромускулни заболявания

english

Новини

Достъп до лечение на пациенти със СМА над 18 години

От началото на 2021 г. пълнолетните пациенти със спинална мускулна атрофия ще могат да бъдат лекувани, след като Националният съвет по цени и реимбурсация на лекарствени продукти взе решение страдащите от заболяването да получат достъп до медикамент за него.