Българска асоциация за невромускулни заболявания

english

Новини

 • Нова стратегия генерира функционални мускулни клетки

  10.01.2018 г.

  Изследователите от UCLA разработиха нов метод за ефективно производство и трансплантация на функционални скелетни мускулни клетки от човешки плурипотентни стволови клетки (hPSCs). Това може да предложи нови терапевтични възможности за пациенти, които имат мускулни заболявания като мускулна дистрофия на Дюшен. Плурипотентните стволови клетки са незрели клетки, които имат потенциала да станат...

 • НОВО! Първи медикамент за лечение на спинална мускулна атрофия

  Spinraza (nusinersen) на Biogen бе одобрен по ускорена процедура от Европейската лекарствена агенция (ЕМА) за лечение на пациенти със спинална мускулна атрофия (SMA) – рядко и често фатално генетично заболяване, което води до мускулна слабост и прогресивна загуба на двигателна функция. Медикаментът се прилага чрез лумбална пункция в ликвора веднъж на четири месеца (1, 2). Nusinersen е първата и...

 • Международна конференция

  От 10.07.2017 г. - 12.07.2017 г. вкл. в гр.Шумен в Гранд Хотел Шумен ще се проведе международна конференция на тема "Рехабилитация , ерготерапия и грижа у дома" Такса участие 50 лв.

 • БАНМЗ представи проекта „Съпричастност към хората с невромускул

 • БАНМЗ стартира информационни кампании в Благоевград, Нова Загора

  10.12.2013 г.

  Българска асоциация за невромускулни заболявания /БАНМЗ/ стартира поредица от информационни кампании, като част от проекта „Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът цели да се създадат предпоставки за активно социално включване на засегнатите от...

 • 43-та годишна среща на ЕАМДА 2013

  04.10.2013 г.

  43-та годишна среща на European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations (EAMDA) В гр. Загреб, Хърватска се проведе редовната годишна работна среща на EAMDA в периода 4 – 7 Октомври 2013 г. Като членове на EAMDA, БАНМЗ взе активно участие нея. Темите, които се дискутираха бяха разпределени в следните панели: Съвременни медицински подходи за лечение на хора с невромускулни заболявания...

 • Проект “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”

  01.02.2013 г.

  Стартиране изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Днес, 01.02.2013 г. започна изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките...

 • Откриване на Център, гр. Видин

  15.07.2013 г.

  Днес, 15.07.2013 г. в гр. Видин, във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”се откри нов Регионален център към БАНМЗ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Предвижда се в...

 • Откриване на Център, гр. Благоевград

  17.07.2013 г.

  Днес, 17.07.2013 г. в гр. Благоевград, във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”се откри нов Регионален център към БАНМЗ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Предвижда се в...

 • Откриване на Център, гр. Нова Загора

  18.07.2013 г.

  Днес, 18.07.2013 г. в гр. Нова Загора, във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”се откри нов Регионален център към БАНМЗ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Предвижда се в...