Българска асоциация за невромускулни заболявания

english

Новини

 • Генна терапия на Sarepta Therapeutics

  16.10.2018 г.

  Проучване Фаза 1/2 генна терапия на Sarepta Therapeutics за мускулна дистрофия - Дюшен (DMD). На 25 юли FDA постави проучването в задържане, след като откри следи от плазмидна ДНК, която се използва в суровия материал за терапията. Проучването се провежда в детската болница Nationwide в Кълъмбъс, щата Охайо. Предварителното тестване показва, че тези следи от фрагменти бързо се изчистват от тялото...

 • Покана за общо събрание!

  Управителният съвет на Българска Асоциация за Невромускулни Заболявания /БАНМЗ/ свиква Общо Събрание на 20.10.2018 г. от 11.00 часа в гр.София ж.к.Надежда 2 ул.Недко войвода 49.

 • Стартира проект по оперативна програма " Равни шансове".

  От 16.04.2018 г. стартира проект "Равни шансове за хората с невромускулни заболявания за активното им социално включване и подобряване на качеството им на живот" BG05M9OP001 - 2.011 - 0008 - C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз. В този проект са включени центровете в гр.София , Благоевград...

 • Фаза 3 проучване на Catabasis Pharmaceuticals

  26.07.2018 г.

  Глобално проучване на Фаза 3 ,оценяващо ефикасността и безопасността на пероралния Edasalonexent при пациенти с мускулна дистрофия на Дюшен (ДМД). Резултатите от това проучване , наречено Polaris , се очакват през април 2020 година и тези данни могат да се използват в подкрепа на искането за одобрение от Edasalonexent за лечение на ДМД. Едасалонексен , който е разработен от Catabasis е малка...

 • Нова стратегия генерира функционални мускулни клетки

  10.01.2018 г.

  Изследователите от UCLA разработиха нов метод за ефективно производство и трансплантация на функционални скелетни мускулни клетки от човешки плурипотентни стволови клетки (hPSCs). Това може да предложи нови терапевтични възможности за пациенти, които имат мускулни заболявания като мускулна дистрофия на Дюшен. Плурипотентните стволови клетки са незрели клетки, които имат потенциала да станат...

 • НОВО! Първи медикамент за лечение на спинална мускулна атрофия

  Spinraza (nusinersen) на Biogen бе одобрен по ускорена процедура от Европейската лекарствена агенция (ЕМА) за лечение на пациенти със спинална мускулна атрофия (SMA) – рядко и често фатално генетично заболяване, което води до мускулна слабост и прогресивна загуба на двигателна функция. Медикаментът се прилага чрез лумбална пункция в ликвора веднъж на четири месеца (1, 2). Nusinersen е първата и...

 • Международна конференция

  От 10.07.2017 г. - 12.07.2017 г. вкл. в гр.Шумен в Гранд Хотел Шумен ще се проведе международна конференция на тема "Рехабилитация , ерготерапия и грижа у дома" Такса участие 50 лв.

 • БАНМЗ представи проекта „Съпричастност към хората с невромускул

 • БАНМЗ стартира информационни кампании в Благоевград, Нова Загора

  10.12.2013 г.

  Българска асоциация за невромускулни заболявания /БАНМЗ/ стартира поредица от информационни кампании, като част от проекта „Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът цели да се създадат предпоставки за активно социално включване на засегнатите от...

 • 43-та годишна среща на ЕАМДА 2013

  04.10.2013 г.

  43-та годишна среща на European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations (EAMDA) В гр. Загреб, Хърватска се проведе редовната годишна работна среща на EAMDA в периода 4 – 7 Октомври 2013 г. Като членове на EAMDA, БАНМЗ взе активно участие нея. Темите, които се дискутираха бяха разпределени в следните панели: Съвременни медицински подходи за лечение на хора с невромускулни заболявания...

 • Проект “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”

  01.02.2013 г.

  Стартиране изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Днес, 01.02.2013 г. започна изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките...

 • Откриване на Център, гр. Видин

  15.07.2013 г.

  Днес, 15.07.2013 г. в гр. Видин, във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”се откри нов Регионален център към БАНМЗ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Предвижда се в...

 • Откриване на Център, гр. Благоевград

  17.07.2013 г.

  Днес, 17.07.2013 г. в гр. Благоевград, във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”се откри нов Регионален център към БАНМЗ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Предвижда се в...

 • Откриване на Център, гр. Нова Загора

  18.07.2013 г.

  Днес, 18.07.2013 г. в гр. Нова Загора, във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”се откри нов Регионален център към БАНМЗ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Предвижда се в...