Българска асоциация за невромускулни заболявания

english

Контакти

Виолета Антонова – Председател

GSM 0899 731 313

GSM 0878580 590

GSM 0888 240 652

 

София 1220, ул.Недко войвода № 49

Тел. ++359 2 936 04 49

Тел./факс ++359 2 936 26 88

banmz@abv.bg

www.banmz.eu

 

Банкови сметки:

Юробанк И Еф ДЖИ България АД

клон Надежда, ул. Ломско шосе 171

Суифт код: BPBIBGSF

В лв: IBANBG95BPBI79401055874902