Българска асоциация за невромускулни заболявания

english

За нас

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БАНМЗ е масова, неполитическа, независима, обществена и доброволна организация, призвана да отговори на потребностите на боледуващите от невромускулни заболявания. Тя е създадена през 1991 год. от родители на болни деца, болни, симпатизанти и лекари. Член на Европейския съюз на асоциациите за мускулна дистрофия ЕАМДА.

 

Асоциацията е юридическо лице с идеална цел, Национално представена, член на Националния съвет на хората с увреждания към Министерски съвет, дейността на сдружението е с обществена полза според българското законодателство и осъществява дейността си в съгласие с Конституцията, законите на Р България, ратифицираната от нашата страна Конвенция за защита правата на детето и своя Устав.

 

Главни цели на асоциацията са:

-  да защитава правото на нормален и пълноценен живот

-  да оказва морална, правна, здравна и психологическа помощ на болните деца и техните семейства

-  да съдейства за успешното им адаптиране към обществото и на обществото към тях

-  да работи за подобряването на условията им за живот

-  съдействие при лечението им 

 

Седалището на БАНМЗ се намира в гр.София, но тя изпълнява програми на национално равнище.

Асоциацията осъщестява контакти и работи по изпълнението на съвместни проекти с български и международни неправителствени организации.